Leanbedriuw Wesselius
 
Voerservice

Vanaf komend najaar kunnen wij u de mogelijkheid bieden om aan ons het voeren uit te besteden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een zelfrijdende voermengwagen met frees.


Zo kunnen we uw koeien en eventueel jongvee elke dag van vers voer voorzien. Dit biedt u alle voordelen van het gemengd voeren plus elke dag weer arbeidsbesparing en verlichting. Er wordt elke dag op een vast tijdstip gevoerd.


Daarnaast kunt u gebruik maken van de rantsoen-begeleiding welke wij u kunnen bieden, om zo het voeren verder te optimaliseren en de rantsoenefficientie te verbeteren. Tevens kunnen wij voor u de monstername van het aanwezige ruwvoer verzorgen om zo tot een zo betrouwbaar mogelijk rantsoen-advies te komen.

voerserviceVoordelen van het gemengd laten voeren:

  • Arbeidsbesparing en verlichting.
  • Geen voerselectie door koeien, extra structuur voeren is gemakkelijker.
  • Stabielere penswerking (minder pensverzuring).
  • Hogere drogestof opname eigen ruwvoer, meer melk.
  • Minder voerresten.Meer rust in de stal, rangorde lage dieren krijgen meer kans.
  • Besparing op eigen mechanisatie (diesel, onderhoud en afschrijving)
  • Strak snijvlak van kuilhoop, dus minder kans op broei.
  • Door nauwkeurige weging op mengwagen is exact bekend hoeveel er gevoerd wordt elke dag.Mogelijkheid om (goedkopere) enkelvoudige grondstoffen en bijprodukten te mengen en zo de krachtvoer kosten te drukken.
  • Begeleiding bij het samenstellen van het rantsoen.

Naast het gemengd voeren zoals hier boven beschreven kunnen wij u een nieuw concept aanbieden;


Het leveren van een complete pre-mix welke ook dagelijks door uw ruwvoer gemengd wordt.


Deze pre-mix wordt samen met u als veehouder samengesteld en zal bestaan uit verschillende grondstoffen, mineralen, spore-elementen en eventueel een structuurbron. De samenstelling de mix is oa. afhankelijk van de kwaliteit van het aanwezige ruwvoer, eventuele bijprodukten en de te voeren hoeveelheid brok naast het basisrantsoen.

Voor ieder bedrijf wordt er dus een eigen pre-mix gemaakt welke dagelijks door ons gemengd met het ruwvoer en eventuele bijproducten voor het voerhek wordt gebracht.Zo kunt u met minimale opslagmogelijkheden toch een compleet gemengd rantsoen voeren.

Voor overige informatie en vragen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

E-mail: info@voerservice.nl

T.H. Wesselius (tel. 06-53637408)

P. Terpstra (tel. 06-22551772)